Meet the Team: Profile

Richard Harrison


Professor Richard Harrison, Specialist per Organizimin dhe Zhvillimin

Richardi është Drejtor për Menaxhimin dhe Kërkimin në Shkollën e Menaxhimit dhe të Ekonomisë në Queen’s University, në Belfast. Ai gjithashtu ka qënë lektor për strategjinë e biznesit dhe të sipërmarrjes financiare, vecanërisht për kapitalet e veta dhe kapitalet e veta informale, menaxhimin dhe mesimin e dijes organizative, teknologjinë transeruese dhe sipërmarrjen akademike.